ეფკა

0

გადახდის ბარათი e-EFKA და DYPA-დან 5 თებერვლიდან 9 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში.

5-დან 9 თებერვლამდე 132 200 ბენეფიციარზე 96 740 881 ევრო გადაიხდება, როგორც e-EFKA-სა და დასაქმების საჯარო სამსახურის დაგეგმილი გადახდები. 5-დან 9 თებერვლამდე სააგენტოს რეგულარული გადახდების ფარგლებში e-EFKA-დან შემდეგი გადახდები განხორციელდება:...