პირველი ელექტრონული კომპიუტერი

ENIAC (ელექტრონული რიცხვითი ინტეგრატორი და კომპიუტერი) იყო პირველი ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული კომპიუტერი. მისი განვითარება დაიწყო 1943 წელს შეერთებულ შტატებში სამხედრო პროექტის ფარგლებში. ENIAC-ის ოფიციალური გახსნა შედგა 1946 წლის 15 თებერვალს.

ზოგიერთი ძირითადი პუნქტი ENIAC-თან დაკავშირებით:

ზომა და წონა: ENIAC დაიკავა მთელი ოთახი დაახლოებით 167 კვადრატული მეტრი და იწონიდა დაახლოებით 30 ტონას.
ტექნოლოგია: მან გამოიყენა 17000-ზე მეტი ვაკუუმური მილაკი, დაახლოებით 1500 რელე, 70000 რეზისტორი, 10000 კონდენსატორი და 6000 გადამრთველი.
სიმძლავრე და შესრულება: ENIAC-ს შეუძლია შეასრულოს 5000 დამატება ან 300 გამრავლება წამში. ეს იყო წარმოუდგენელი შესრულება იმ დროისთვის.
პროგრამირება: ENIAC-ის დაპროგრამება საჭიროებდა ფიზიკურ გაყვანილობას და გადართვის პარამეტრებს, რაც ამ პროცესს შრომატევადი და რთული გახდის. თუმცა, მას შეეძლო შეესრულებინა სხვადასხვა დავალება, რაც მას საერთო დანიშნულების კომპიუტერად აქცევდა.


აპლიკაციები: ENIAC თავდაპირველად შეიქმნა საარტილერიო ჭურვების ტრაექტორიების გამოსათვლელად, მაგრამ ასევე გამოიყენებოდა ბირთვული ფიზიკის, სითხის დინამიკის და სხვა სამეცნიერო პრობლემების კვლევისთვის.
გავლენა: ENIAC იყო პირველი კომპიუტერი, რომელმაც აჩვენა ელექტრონული გამოთვლის პოტენციალი. ის იყო პროტოტიპი შემდგომი კომპიუტერებისთვის და საფუძველი ჩაუყარა კომპიუტერული ინდუსტრიის განვითარებას.
ENIAC-მა მნიშვნელოვანი ეტაპი მოახდინა გამოთვლების ისტორიაში, რომელიც წარმოადგენს გადასვლას ელექტრომექანიკური სისტემებიდან სრულად ელექტრონულ კომპიუტერებზე. მისმა შექმნამ და გამოყენებამ აჩვენა, თუ რამდენად სასარგებლო იქნებოდა ელექტრონული კომპიუტერები სამეცნიერო და სამხედრო აპლიკაციებისთვის და სტიმული მისცა კომპიუტერული ინდუსტრიის განვითარებას მომდევნო ათწლეულებში.

You may also like...