ყველა ქვეყანა, რომელიც ყიდულობს თავდაცვის პროდუქტებს აშშ-დან, უნდა გამოიყენოს საერთაშორისო სამართალი

ბაიდენი: ხელმოწერილი ეროვნული უსაფრთხოების მემორანდუმი: ყველა ქვეყანა, რომელიც ყიდულობს თავდაცვის პროდუქტებს აშშ-სგან, უნდა გამოიყენოს საერთაშორისო სამართალი

პრეზიდენტმა ბაიდენმა გამოაქვეყნა ეროვნული უსაფრთხოების მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს გარანტიებს, რომ ყველა ქვეყანამ, რომელიც ყიდულობს თავდაცვის მასალებს შეერთებული შტატებიდან, უნდა უზრუნველყოს და ასევე გააძლიეროს კონტროლი ამ იარაღის საბოლოო გამოყენებაზე. ამის მიხედვით, ახლა აშშ-ს პოლიტიკაა, რომ ნებისმიერმა ქვეყანამ, რომელიც ყიდულობს თავდაცვის მასალებს ან თავდაცვის მომსახურებას ამერიკიდან, უნდა გამოიყენოს საერთაშორისო სამართალი. მემორანდუმი მოვიდა დემოკრატიული კანონმდებლების ზეწოლის შემდეგ ისრაელისთვის თავდაცვის მიწოდების თაობაზე, მაგრამ უფრო ფართო გამოყენება ექნება.

მემორანდუმის ძალაში შესვლიდან პირველად, აშშ-ს მთავრობამ ყოველწლიური ანგარიში უნდა წარუდგინოს კონგრესს იმის შესახებ, აკმაყოფილებენ თუ არა ქვეყნები, რომლებიც მიმღები ამერიკული თავდაცვის ტექნიკაა შესყიდვების პროცესში დადგენილ პირობებს. შესყიდვის პროცესის დროს სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიღებს წერილობით გარანტიას მიმღები ქვეყნიდან, რომ ის შეასრულებს აშშ-ს პირობებს. თუ სახელმწიფო დეპარტამენტი და პენტაგონი გადაწყვეტენ, რომ გარანტიები არ შესრულდება, ორი მდივანი 45 დღის ვადაში წარუდგენს ანგარიშს აშშ-ს პრეზიდენტს, რომელშიც მითითებული იქნება სიტუაციის მოგვარების შემდგომი ნაბიჯები. ამ კონტექსტში განიხილება სხვადასხვა ვარიანტები, დაწყებული გარანტიების განახლებიდან თავდაცვის მასალების შემდგომი გადაცემის შეჩერებამდე.

აშშ-ის პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის მიერ პარასკევს ხელმოწერილი მემორანდუმის მიხედვით:

„გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ადეკვატური გარანტიებისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას უცხოური თავდაცვის გაყიდვებისთვის. იარაღის ექსპორტის კონტროლის აქტის მიხედვით, როგორც სახელმწიფო, ისე თავდაცვის დეპარტამენტები ახორციელებენ საბოლოო მოხმარების თვალთვალის პროგრამებს. შეერთებული შტატები ყოველთვის ცდილობს ხელი შეუწყოს საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას და მოუწოდებს სხვა ერებსა და პარტნიორებს იგივე გააკეთონ.

შეერთებული შტატების კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულებების ეფექტურად შესასრულებლად, შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააცნობიეროს, თუ როგორ ასრულებენ უცხოელი პარტნიორები საერთაშორისო სამართალს, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კანონს და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალს. შეერთებული შტატები მოელის, რომ შეერთებული შტატების პარტნიორები შეასრულებენ საერთაშორისო ჰუმანიტარულ კანონს შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებისა და სამხედრო პარტნიორებთან ერთობლივი ოპერაციების კანონიერების შეფასებისას.

ამ მიზეზების გამო, მე გამოვცემ ამ მემორანდუმს, რომელიც მოითხოვს სახელმწიფო მდივანს მიიღოს სანდო წერილობითი გარანტიები უცხოური მთავრობებისგან, რომლებიც იღებენ თავდაცვის მასალებს და, საჭიროების შემთხვევაში, თავდაცვის სამსახურებს, სახელმწიფო დეპარტამენტებისა და თავდაცვის დეპარტამენტებისგან, და მოითხოვს სახელმწიფო დეპარტამენტმა და პენტაგონმა პერიოდული მოხსენებები წარუდგინონ კონგრესს ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად. ამ მემორანდუმის მოთხოვნების გარდა, სახელმწიფო მდივანი და თავდაცვის მდივანი პასუხისმგებელნი არიან უზრუნველყონ თავდაცვის ტექნიკისა და თავდაცვის სერვისების ყველა შესყიდვა სახელმწიფო დეპარტამენტებისა და თავდაცვის დეპარტამენტების მიერ უსაფრთხოების თანამშრომლობის ან დახმარების სააგენტოს ფარგლებში. ყველა მოქმედი საერთაშორისო და შიდა სამართლისა და პოლიტიკის შესაბამისად, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ჩათვლით.

ამ მემორანდუმში აღწერილი პოლიტიკა მომავალში გავრცელდება სახელმწიფო დეპარტამენტების ან თავდაცვის დეპარტამენტების მიერ უცხო მთავრობებისთვის ნებისმიერი თავდაცვის მასალების მიწოდებაზე. სანამ საგარეო ოფისი ან თავდაცვის სამინისტრო მიმღები ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომს გახდის ასეთ თავდაცვის მასალას და, როგორც ეს შეიძლება იყოს, სახელმწიფო მდივანმა უნდა:
მიიღოს სანდო წერილობითი გარანტიები მიმღები ქვეყნის წარმომადგენლისგან, რომ ის გამოიყენებს ნებისმიერ ასეთ თავდაცვით მასალას საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად.
ნებისმიერ შეიარაღებულ კონფლიქტში, სადაც მიმღები ქვეყანა იყენებს ასეთ თავდაცვით მასალებს, მან, საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად, უნდა შეუწყოს ხელი და არა თვითნებურად უარყოს, შეზღუდოს ან სხვაგვარად შეაფერხოს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, შეერთებული შტატების ჰუმანიტარული დახმარების გადაცემას ან მიწოდებას.
თუ სახელმწიფო მდივანი ან თავდაცვის მდივანი დაადგენს, რომ ბენეფიციარი ქვეყნის მიერ მიწოდებული გარანტიების სანდოობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და საჭიროებს შემოწმებას, ორივე მდივანმა უნდა მოახსენოს პრეზიდენტს 45 დღის განმავლობაში და მიუთითოს შესაბამისი შემდგომი ნაბიჯები, რაც საჭიროა. უნდა იქნას მიღებული სიტუაციის ან მისი ნებართვების შესაფასებლად. ეს პასუხი შეიძლება მერყეობდეს გარანტიების განახლებიდან თავდაცვითი საქონლის ან, საჭიროების შემთხვევაში, თავდაცვის სერვისების შემდგომი გადაცემის შეჩერებამდე.

ამ მემორანდუმის თარიღიდან არაუგვიანეს 90 დღისა და შემდგომ ყოველ ფისკალურ წელს ერთხელ, სახელმწიფო მდივანი და თავდაცვის მდივანი წარუდგენენ ანგარიშს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს, შეიარაღებული ძალების კომიტეტს და ასიგნებების კომიტეტს; საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი, შეიარაღებული ძალების კომიტეტი და წარმომადგენელთა პალატის ასიგნებების კომიტეტი. წერილობითი მოხსენება, სხვა საკითხებთან ერთად, უნდა შეიცავდეს ნებისმიერი სანდო მოხსენების შეფასებას ან ბრალდებას იმის შესახებ, რომ ასეთი თავდაცვის მასალები და, საჭიროების შემთხვევაში, თავდაცვის სერვისები გამოყენებული იქნა საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შეუსაბამოდ“.

წყარო: https://www.ertnews.gr/eidiseis/diethni/mpainten-ypegrapse-mnimonio-ethnikis-asfaleias-kathe-xora-pou-agorazei-amyntiko-yliko-apo-tis-ipa-prepei-na-efarmozei-to-diethnes-dikaio/

You may also like...